Foreningen Adopterte er opptatt av å få frem ulike sider ved norsk adopsjon.  I foreningen har vi medlemmer med unike historier. Noen er "gode" adospjonshistorier, andre er vanskelig å akseptere. På denne siden finner du et knippe historier delt av våre medlemmer.