2017  
Resultatregnskap  
Inntekter  
Medlemskap adoptert 21 400,-
Familiemedlemskap 3 850,-
Honnør/student medlemskap 2 900,-
Støttemedlemskap 2 500,-
Inntekter "Det første såret" 4 175,-
Diverse inntekter 19 328,48
Driftstøtte 93 000,-
  147 153,48
   
Utgifter  
Gaver/honorarer 14 911,30
Kontor/driftsutgifter 9 709,50
Utgifter "Det første såret" 11 985,-
Webside/serverleie 2 170,-
Styrehonorar 41 850,-
Møter/medlemsarrangement 41 868,-
Reiseutgifter styret 16 715,-
  139 208,80
   
Balanse  
Inntekter 147 153,48
Utgifter 139 208,80
Overskudd 7 944,68
   
Saldo pr. 1.1.17 65 409,84
Saldo pr. 31.12.17 73 354,52
Overskudd 7 944,68

2016  
Resultatregnskap  
Inntekter  
Medlemskontingent 26 800,-
Familiemedlemskap 4 400,-
Honnør/student 800,-
Støttemedlemskap 2 800,-
Inntekt bok 17 158,-
Diverse inntekter 14 345,-
Driftstøtte 90 000,-
   156 303,-
Utgifter  
Gaver/honorarer 1 218,.
Driftsutgifter/kontorutgifter 8 310,-
Utgifter bok 39 067,-
Info/design 9 070,-
Webside/serverleie 1 856,-
Styrehonorar 40 000,-
Møter/medlemsarrangement 22 719,-
Reiseutgifter styret 23 340,-
  145 580,-
   
Balanse  
Inntekter 156 303,-
Utgifter 145 580,-
Overskudd 10723,-
   
Saldo pr. 1.1.16 54 686,84
Saldo pr. 31.12.16 65 409,84
Overskudd 10723,-

  

2015 

Resultatregnskap

 
Inntekter  
Medlemskontingent      28,300.00
Støttemedlemmer        2,900.00
Diverse inntekter      33,006.00
       64,206.00
   
Utgifter  
Gaver, honorarer        5,327.00
Driftsutgifter        4,676.43
Forprosjekt bok        8,438.80
Infomateriell        8,000.00
Webside, serverleie      14,356.00
Møter, medlemsarrangement        5,013.15
Reiseutgifter styret        2,805.00
       48,616.38
   
Balanse  
Inntekter      64,206.00
Utgifter -   48,616.38
Overskudd      15,589.62
   
Saldo pr 1.1.15      39,097.22
Saldo pr 31.12.15      54,686.84
Overskudd      15,589.62

 

 

2014
 
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 27,750.00
Diverse inntekter 18,145.00
Sum inntekter 45,895.00
   
Honorarer, gaver   3,618.90
Driftsutgifter   3,728.00
Kontorutstyr   8,090.00
Webside (2013 og 2014)   3,669.00
Infomateriell  
Møter, medl.arrangement   3,642.96
Innkjøp bøker   1,843.21
Reiseutgifter styret  
Sum utgifter 24,592.07
   
Balanse 2014  
Inntekter 45,895.00
Utgifter 24,592.07
Overskudd 2014 21,302.93
   
Saldo pr 1.1.14 17,794.29
Saldo pr 31.12.14 39,097.22
Overskudd 21,302.93

 

2013
 
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 26,650.00
Diverse inntekter  4,989.00
Sum inntekter 31,639.00
   
Honorarer, gaver  4,898.00
Driftsutgifter  6,692.80
Kontorutstyr  
Webside  
Infomateriell  4,937.50
Møter, medl.arrangement  2,059.90
Reiseutgifter styret  
Sum utgifter 18,588.20
   
Balanse 2013  
Inntekter 31,639.00
Utgifter 18,588.20
Overskudd 13,050.80
   
Saldo pr 1.1.13  4,743.39
Saldo pr 31.12.13 17,794.29
Overskudd 13,050.80

 

2012  
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 22,050.00
Boksalg  2,600.00
Div.inntekter (gaver, renter)  2,101.00
Sum inntekter 26,751.00
   
Gaver, honorarer  1,602.00
Porto, kontorutgifter  3,434.47
Driftsutgifter  2,890.00
Webside 12,875.00
Infomateriell  6,725.00
Innkjøp bøker  2,681.57
Møter, medl.arrangement  1,798.30
Sum utgifter 32,006.34
   
Balanse 2012  
Inntekter 26,751.00
Utgifter 32,006.34
Underskudd - 5,255.34
   
Saldo pr 1.1.12   9,998.33
Saldo pr 31.12.12   4,743.49
Underskudd - 5,255.34

 

2011  
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 18,250.00
Gaver   2,388.00
Renter + oppgjør av konto      118.93
Salg bøker   1,195.00
Sum inntekter 21,951.93
   
Honorarer     517.00
Gaver  1,241.00
Porto, rekvisita  3,671.87
Driftsutgifter  1,110.50
Kontorutstyr  1,597.00
Reiseutgifter styret  
Møter, medl.arrangement  3,147.00
Infomateriell   5,000.00
Webside  2,000.00
Innkjøp bøker     399.00
Sum utgifter 18,683.37
   
Balanse 2011  
Inntekter 21,951.93
Utgifter 18,683.37
Overskudd   3,268.56
   
Saldo pr 1.1.11   6,730.27
Saldo pr 31.12.11  9,998.83
Overskudd  3,268.56