• Planlagte medlemsarrangement
  •  25. - 27.mai 2018

Medlemstreff blir på Quality Airport Hotel på Sola like ved Stavanger. 

Invitasjon blir sendt til medlemmer innen mars.  Den blir også lagt på siden her.

 

  •