Informasjon om adopsjon og Foreningen Adopterte

Lover, vedtekter, årsmeldinger, årsmøteprotokoller og regnskap.

Her publiseres foreningens vedtekter

Årsmeldinger for Foreningen Adopterte