I 2010 har det vært full drift i Adopterte – et godt år for organisasjonen.

Adopterte hadde ved utgangen av 2010 33 medlemmer (hvorav tre familiemedlemsskap) og seks støttemedlemmer.

Det har i 2010 vært avholdt 4 styremøter, 2 medlemsmøter, og i tillegg en arbeidshelg på Gol.  Dessuten har det vært et styremøte ved utgangen av januar i år. Telefon/meldinger og mail har vært flittig i bruk utenom ovennevnte møter. Fra 10.12.2010 har nestleder Lindie Landmark fungert som leder, da Mona Herland måtte trekke seg som leder pga sykdom i aller nærmeste familie.

Fra 1.1 til og med 28.3.lå Adopterte mer eller mindre i ro. Fra årsmøtet 28.3 og ut året har det vårt full drift i Adopterte. Det har vært en god tid for organisasjonen.

Adopterte har ved utgangen av året 32 medlemmer.

Styret har fungert bra. Det har vært avholdt to styremøter – 9.5 og 22.10. Telefon/meldinger og mail har vært flittig benyttet utenom ovennevnte møter. Nestleder Lindie M. Landmark har møtt i Adopsjonsutvalget på vegne av Adopterte.