I 2010 har det vært full drift i Adopterte – et godt år for organisasjonen.

Adopterte hadde ved utgangen av 2010 33 medlemmer (hvorav tre familiemedlemsskap) og seks støttemedlemmer.

Det har i 2010 vært avholdt 4 styremøter, 2 medlemsmøter, og i tillegg en arbeidshelg på Gol.  Dessuten har det vært et styremøte ved utgangen av januar i år. Telefon/meldinger og mail har vært flittig i bruk utenom ovennevnte møter. Fra 10.12.2010 har nestleder Lindie Landmark fungert som leder, da Mona Herland måtte trekke seg som leder pga sykdom i aller nærmeste familie.

Adopterte.no har vært i full drift i 2010 med Liv Irene Halden som webmaster. Siden våren 2010 har det vært jobbet med å planlegge nye websider. Marilyn Førsund har vært vår ressursperson i dette arbeidet.

Adopterte har i 2010 bistått i 10 saker når det gjelder å finne biologisk opphav/biologisk slekt. Halvparten av disse er videreført fra 2009. På nettet ligger det mange slektsforskningsprogrammer, slik at hver enkelt kan søke selv etter litt starthjelp fra Adopterte. Det kan kanskje være noe av grunnen til at antallet har gått litt ned fra 2009.

Det er sendt søknad – også i 2010 etter avslag i 2009 - om økonomisk støtte til forskningsprosjekt vedrørende voksne norskadopterte til Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet v/Audun Lysbakken. Vi fikk avslag også høsten 2010.

Det ble sendt ny søknad vedrørende Grasrotandelen til Norsk Tipping. Vi fikk avslag fordi Adopterte er en landsdekkende organisasjon.

I 2010 ble det sendt fire forespørsler via mail vedrørende psykologisk bistand til Adopterte. (Her må opplyses at jeg, Mona, hadde ”datacrash” på min maskin i fjor vår, og finner ikke igjen disse forespørslene). Så langt har vi ikke fått positive svar.

Av sosiale aktiviteter nevnes treff i forbindelse med årsmøtet 2010, tur til Storefjell og førjulstreff på Hønefoss. På hvert treff har det vært avholdt medlemsmøter.

På førjulsmøtet på Hønefoss hadde vi besøk av representant for kommunen. Det ble et svært positivt møte. Han ble tydelig berørt av foreningens anliggender, og vi fikk gode råd om å invitere oss selv til kommunestyrene for å gi informasjon.

I det siste har vi fått kontakt med vår søsterorganisasjon i Sverige, og vi skal prøve å gjøre tilsvarende med den danske.

Denne gode trenden, både jobbmessig og sosialt, må vi ta med oss inn i 2011.

For styret Mona Herland    Lindie Landmark

               Leder              Fung. leder