Fra 1.1 til og med 28.3.lå Adopterte mer eller mindre i ro. Fra årsmøtet 28.3 og ut året har det vårt full drift i Adopterte. Det har vært en god tid for organisasjonen.

Adopterte har ved utgangen av året 32 medlemmer.

Styret har fungert bra. Det har vært avholdt to styremøter – 9.5 og 22.10. Telefon/meldinger og mail har vært flittig benyttet utenom ovennevnte møter. Nestleder Lindie M. Landmark har møtt i Adopsjonsutvalget på vegne av Adopterte.

 

Adopterte.no har hatt full drift siden årsmøtet 28.3. Liv Irene Halden har påtatt seg oppgaven som webmaster. 22.9. ble det startet opp en lukket gruppe på Facebook «Adoptert og født i Norge». Ved utgangen av året viste den 36 medlemmer.

Adopterte har i 2009 bistått i 20 saker når det gjelder ettersøkning etter biologisk opphav. 12 saker er løst – to saker som så langt ikke lar seg løse og seks saker som det ventes svar på.

Det er sendt søknad om økonomisk støtte til forskningsprosjekt vedrørende voksne norskadopterte til barne- likestillings- og inkluderingsdepartementer v/Audun Lysbakken.

Det er og sendt søknad vedrørende Grasrotandelen til Norsk Tipping – den søknaden er sendt på nytt i januar 2010 da de ikke fant søknaden igjen. Vi har pr årets slutt sendt ut fire forespørsler om psykologisk bistand til Adopterte. Ikke fått positivt svar enda. Det jobbes videre med saken.

Av sosiale aktiviteter har vi hatt årsmøtehelg på Lillestrøm 27.3. – 29.3. Tur til Storefjell 5.6 – 7.6. (dette var ikke i Adoptertes regi, men velger å ta det med da alle medlemmer i Adopterte var invitert.) Juletreff holdt på Hønefoss helgen 21.11 – 22.11. På de to sistnevnte turer var ektefeller/samboer invitert med.

Den gode trenden både jobbmessig og sosialt må vi ta med oss inn i 2010.

For styret Mona Herland

Leder Adopterte