Adopterte er en frittstående interesseforening for adopterte i Norge over 18 år,og har som formål å arbeide for å få samlet historisk og annen kunnskap om adopsjon og adoptertes oppvekst og livsvilkår.

Adopterte skal være en stemme i den offentlige debatten vedrørende adopsjon.

Foreningen kan også bidra med praktisk hjelp til å finne biologisk familie og skaffe til veie dokumenter som angår den adopterte og dens adopsjon.       

Det arrangeres flere medlemstreff i året der det er mulig å treffe andre medadopterte for å dele spørsmål, tanker og erfaringer. 

Informasjon om adopsjon og Foreningen Adopterte

Lover, vedtekter, årsmeldinger, årsmøteprotokoller og regnskap.

Her publiseres foreningens vedtekter

Årsmeldinger for Foreningen Adopterte