PORSGRUNN PRIVATE FØDEHJEM – PPF – SVERDRUPSGATE 1I dette huset bodde og drev Dagny Christensen sitt private fødehjem fra 1951 til 1968, og i andre etasje i dette huset ble jeg født. Etter fødselen ble jeg flyttet ned i første etasje, der jeg bodde de første fem månedene av mitt liv

Porsgrunn Private Fødehjem

Småbarns Vel var et barnehjem der man kunne være inntil 3 år. Det lå på Adamstuen, Stensgaten 45B i Oslo

De hadde inntil 24 barn, (men i 1949 var det så mange som 30 der, iflg. Byarkivet).

Bergen Kommunale Mødrehjem 

Kilde www.oppslagsverket.no

Bergen kommunale fdehjem

Mødrehjemmet het: Bergen kommunale mødrehjem og hadde adresse: Olderhaugen, Fjøsanger. I dag heter det Bergen barn og foreldresenter, avd. Sudmannske og har flyttet til Feråsveien 13, Søreidgrend. Min mor var der i en måned, en uke før fødsel og tre uker etter fødsel. Bestyrerinnen den gang het Oline Anna Lunde. Før fødselen betalte hun kr 6,- pr døgn. Fra fødselen og vel en uke etter, betalte hun kr 27,- pr døgn og da hun ble så pass at hun kunne gjøre nytte for seg på kjøkkenet, betalte hun kr 8,20 pr døgn til hun reiste hjem. Min biologiske far vedgikk seg farskapet og betalte for oppholdet på mødrehjemmet (Opplysninger vi har fått av en adoptert

Bergen Mødrehjem kom i drift våren 1904 og var et tilbud til gravide, hjemløse kvinner. Her kunne kvinnene bo de siste månedene av svangerskapet og så lenge de ammet barna sine. Mødrehjemmet leide en leilighet med åtte værelser i Nygårdsgaten 46, og hadde plass til 10-12 mødre med barn. Hjemmet var en privat institusjon og driften ble finansiert gjennom ulike private bidrag. Ildsjelene bak tiltaket var overlege Kjeldsberg og hans kone. Dr. Kjeldsberg var overlege ved Fødselsstiftelsen i Bergen, og så hvor vanskelig kvinner som ikke var gift hadde det etter fødselen. Konen var engasjert i arbeidet med å skaffe midler til driften. I 1908 flyttet mødrehjemmet inn i de tidligere lokalene til Nordnes skole på Tollbodallmenning 10, og i 1909 ble det opprettet en egen spedbarnsavdeling på mødrehjemmet. I 1925 flyttet mødrehjemmet inn i en egen bygning på Olderhaugen på Paradis. Ansvaret for mødrehjemmet ble kommunalt i 1949, og ledelsen ble overført til det kommunale barnehjemsutvalget. Institusjonen skiftet nå navn til Bergen kommunale mødrehjem. En del av fødslene skjedde på mødrehjemmet, og kvinnene ble på mødrehjemmet under barseltiden. Noen barn ble værende på hjemmet i påvente av adopsjon. Mødrehjemmet hadde en egen pleiebarnsavdeling hvor barna kunne være til de var 3 år. Det ble også utdannet barnepleiere ved institusjonen, det var i stor grad barnepleierelevene som tok seg av barna. I 1980 overtok fylkeskommunen driften av mødrehjemmet og navnet ble igjen endret til Bergen Mødrehjem. Ved årsskiftet 1991/92 fikk mødrehjemmet nye lokaler i Bønesstølen 13. Bergen Mødrehjem ble i 2005 slått sammen med Sudmannske foreldre og barn senter og går i dag under navnet Bergen barn og foreldresenter.

 

Bergen Byarkiv har arkivmateriale fra mødrehjemmet for tidsperioden 1911-1980 (A-2049). Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern. I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn

Arkivmaterialet etter Bergen kommunale mødrehjem inneholder forhandlingsprotokoller, diverse korrespondanse, inn- og utskrivingsprotokoller, pasientjournaler, personalsaker, elevrelatert materiale, regnskapsprotokoller, årsberetninger mv. Det er relativt få opplysninger om mødrene og deres barn. Inn- og utskrivingsbøkene dekker tidsperioden 1935-53 og gir opplysninger om hvor lenge mødre og barn oppholdt seg på institusjonen. Det finnes pasientjournaler eller helsekort for årene 1942-78. Disse gir opplysninger om barnas fødselsvekt, vektøkning, sykdommer, vaksinasjoner m.m.

Dette fødehjemmet ble drevet av jordmor Magnhild Lunder i Gamleveien 26 i Mysen.

Eydehavnportalen » Eydehavnsamfunnet » helse » Gudrun Nordgaard og Eydehavn fødehjem Gudrun Nordgaard og Eydehavn fødehjem

Kilde: Avisoppslag (Nekrolog) Arkivet på Eydehavnmuseet.

tekst: Helga Lid Ball

I 1936 fikk Eydehavn distriktsjordmor. Hun var setesdøl og hadde allerede bak seg mange, tøffe tak, hadde hjulpet barn til verden under trange og vanskelige forhold, bl.a. på fanteskøyter og i et hus på Saltrød hos fantehøvdingen Jacob Ambrosius. Der hjalp hun datteren, gift med en mann vestfra, å få en sønn til verden. Midt i nervøsiteten og kaoset skapte jordmor Gudrun Nordgaard ro. Alt ble så trygt når hun kom. Høsten 1945 startet jordmor Nordgaard sin privatklinikk, leidde og senere kjøpte det store huset et steinkast fra brohodet og kraftgaten over Råna. Selv om fødehjemmet hadde sin start i Sollis gule hus oppe i Nesgata der fru Nordgaard først leidde, er det huset ved brua alle kjenner som ”fødehjemmet”.

 Klikk for større bilder

Eydehavn 1 

Eydehavn 2

 

Fru Nordgaard tok imot fødende fra hele landet. Hjemmet hadde plass til 8 pasienter, noen ganger var det flere. En vår tok hun imot tre par tvillinger i løpet av en og en halv måned. Det meste på et døgn var tre barn. Alt i alt hjalp fru Nordgaard 2000 barn til verden. Det meste på et år var 192. Det var i 1952. Redaksjonen av årsskrift (nr.6) for Stokken historielag og Eydehavn museet hadde en prat med Hjørdis Tjuslia som var kokke på fødehjemmet halvannet år seint på 1950-tallet: ”Det var allslags arbeid fra sju om morgenen til ni om kvelden, reinhold og rydding ute og inne, vask og vedlikehold av tøy og barnepass når barnepikene ikke kunne.” Hun forteller at fødehjemmet i en årrekke hadde fire elever. Det var unge piker som i løpet av et halvt år skaffet seg utdannelse som barnepleiersker. De kom både fra Gjerstad, Grimstad, og Åmli. En av dem, Reidun Kastet, forteller: ”Noen av de fødende var unge og ugifte og barna deres ble adoptert bort”. Men hun husker en ung mor som ble, for hun ville ha barnet tilbake. Det fikk hun. Det hendte noen barn ble boende en stund på fødehjemmet. Barna og babyene ble tatt godt hånd om, forsikrer hun.