Er du usikker på om du er adoptert?

Alle adopsjoner som har vært gjennomført fra 1917 og frem til i dag er registrert i Det sentrale adopsjonsregisteret.
Alle adopterte som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er derfor bare deg som er adoptert som har rett til disse opplysningene.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir) (nettlink)

Postboks 2233, 3103 Tønsberg • Besøksadresse: Stensberggata 27 (7etg.), Oslo

 

Få informasjon om biologisk opphav (kopiert fra BUFdir).

Slik ber du om innsyn i adopsjonssaken din

For å motta informasjon om biologisk bakgrunn må du henvende deg skriftlig (ikke per e-post) til Bufdir.
Henvendelser fra både norsk- og utenlandsadopterte må inneholde:
• Ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
• Din underskrift
• Adoptivforeldrenes navn
• Bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Hvis du er utenlandsadoptert må brevet i tillegg inneholde:
• Hvilket land du er adoptert fra
• Hvilket år du kom til Norge
• Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen

Bufdir har ansvar for å gi innsyn i nasjonale adopsjonssaker der adopsjonen er gitt etter 1. desember 1999, og i alle saker om internasjonal adopsjon.

Informasjon til andre enn den adopterte

Henvendelser fra den adoptertes opprinnelige slekt som ønsker kontakt med adoptivbarnet, legger vi på adopsjonssaken, slik at den adopterte i en eventuell senere innsynssak kan få informasjon om at opprinnelige slektninger ønsker kontakt.
Vi varsler ikke den adopterte når slike henvendelser fra andre blir lagt på saken, med mindre den adopterte selv har bedt om det. Dersom adopsjonsorganisasjonene får henvendelser fra opprinnelige foreldre eller annen slekt i utlandet, oversendes disse til oss hvor de blir lagt på den adoptertes sak.

 

Problemer i tilknytning til arveoppgjør

Enkelte ganger blir det sådd tvil om en arving virkelig er adoptert. Dette gjelder spesielt når den adopterte er død og det er neste generasjon som skal arve.

 BUFdir gir opplysninger om adopsjon til tingretten, bobestyrer eller arvinger ved dødsboskifte. Du må rette en skriftlig henvendelse (ikke e-post) til Bufdir. Bobestyrer og arvinger må vedlegge bekreftet kopi av skifteattest. Saksbehandlingstiden i Bufdir er ca fire uker, eller kortere hvis saken haster.


 Fylkesmannen.no (nettlink)

Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Telefon: 69 24 70 00

Hedmark
Postboks 4034, 2306 Hamar
Telefon: 62 55 10 00

Buskerud
Postboks 1604, 3007 Drammen
Statens Hus, Grønland 32, Drammen
Telefon: 32 26 66 00

Telemark
Postboks 2603, 3702 Skien
Gjerpensgate 14, Skien
Telefon: 35 58 61 10

Rogaland
Postboks 59, 4001 Stavanger
Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger
Telefon: 51 56 87 00

Sogn og Fjordane
Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Telefon: 57 64 30 00

Sør Trøndelag
E.C.Dahls g. 10, Trondheim
Telefon: 73 19 90 00

Nordland
Postboks 1405 8002 Bodø
Statens hus Moloveien 10 Bodø
Telefon: 75 53 15 00

Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark
Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø
Telefon: 78 95 03 00

Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.,
0032 Oslo.
Tordenskiolds gate 12 Oslo
Telefon 22 00 35 00

Oppland
Postboks 987, 2604 Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer
Telefon: 61 26 60 00

Vestfold
Postboks 2076, 3103 Tønsberg
Anton Jenssensgate 4, Statens Park, bygg I Tønsberg
Telefon: 33 37 10 00

Aust og Vest Agder
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal
og Tordenskjolds gate 65, Kristiansand
Telefon: 37 01 75 00


Hordaland
Postboks 7310, 5020 Bergen
Statens hus, Kaigaten 9 Bergen
Telefon: 55 57 20 00

Møre og Romsdal
Postboks 2520, 6404 Molde
Julsundveien 9
Telefon: 71 25 84 00

Nord Trøndelag
Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Strandveien 38, Steinkjer
Telefon: 74 16 80 00

Troms
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Fylkeshuset, Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00


 Arkivverket består av Riksarkivet, åtte Statsarkiv og Samisk arkiv

Riksarkivet (nettlink)

 

Statsarkivene

Her ligger linker på de forskjellige stedsnavnene

Oslo
Hamar
Kongsberg
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø

Samisk Arkiv

Digitalarkivet