Fylkesmannen.no (nettlink)

Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Telefon: 69 24 70 00

Hedmark
Postboks 4034, 2306 Hamar
Telefon: 62 55 10 00

Buskerud
Postboks 1604, 3007 Drammen
Statens Hus, Grønland 32, Drammen
Telefon: 32 26 66 00

Telemark
Postboks 2603, 3702 Skien
Gjerpensgate 14, Skien
Telefon: 35 58 61 10

Rogaland
Postboks 59, 4001 Stavanger
Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger
Telefon: 51 56 87 00

Sogn og Fjordane
Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Telefon: 57 64 30 00

Sør Trøndelag
E.C.Dahls g. 10, Trondheim
Telefon: 73 19 90 00

Nordland
Postboks 1405 8002 Bodø
Statens hus Moloveien 10 Bodø
Telefon: 75 53 15 00

Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark
Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø
Telefon: 78 95 03 00

Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.,
0032 Oslo.
Tordenskiolds gate 12 Oslo
Telefon 22 00 35 00

Oppland
Postboks 987, 2604 Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer
Telefon: 61 26 60 00

Vestfold
Postboks 2076, 3103 Tønsberg
Anton Jenssensgate 4, Statens Park, bygg I Tønsberg
Telefon: 33 37 10 00

Aust og Vest Agder
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal
og Tordenskjolds gate 65, Kristiansand
Telefon: 37 01 75 00


Hordaland
Postboks 7310, 5020 Bergen
Statens hus, Kaigaten 9 Bergen
Telefon: 55 57 20 00

Møre og Romsdal
Postboks 2520, 6404 Molde
Julsundveien 9
Telefon: 71 25 84 00

Nord Trøndelag
Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Strandveien 38, Steinkjer
Telefon: 74 16 80 00

Troms
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Fylkeshuset, Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00