2015 

Resultatregnskap

 
Inntekter  
Medlemskontingent      28,300.00
Støttemedlemmer        2,900.00
Diverse inntekter      33,006.00
       64,206.00
   
Utgifter  
Gaver, honorarer        5,327.00
Driftsutgifter        4,676.43
Forprosjekt bok        8,438.80
Infomateriell        8,000.00
Webside, serverleie      14,356.00
Møter, medlemsarrangement        5,013.15
Reiseutgifter styret        2,805.00
       48,616.38
   
Balanse  
Inntekter      64,206.00
Utgifter -   48,616.38
Overskudd      15,589.62
   
Saldo pr 1.1.15      39,097.22
Saldo pr 31.12.15      54,686.84
Overskudd      15,589.62

 

 

2014
 
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 27,750.00
Diverse inntekter 18,145.00
Sum inntekter 45,895.00
   
Honorarer, gaver   3,618.90
Driftsutgifter   3,728.00
Kontorutstyr   8,090.00
Webside (2013 og 2014)   3,669.00
Infomateriell  
Møter, medl.arrangement   3,642.96
Innkjøp bøker   1,843.21
Reiseutgifter styret  
Sum utgifter 24,592.07
   
Balanse 2014  
Inntekter 45,895.00
Utgifter 24,592.07
Overskudd 2014 21,302.93
   
Saldo pr 1.1.14 17,794.29
Saldo pr 31.12.14 39,097.22
Overskudd 21,302.93

 

2013
 
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 26,650.00
Diverse inntekter  4,989.00
Sum inntekter 31,639.00
   
Honorarer, gaver  4,898.00
Driftsutgifter  6,692.80
Kontorutstyr  
Webside  
Infomateriell  4,937.50
Møter, medl.arrangement  2,059.90
Reiseutgifter styret  
Sum utgifter 18,588.20
   
Balanse 2013  
Inntekter 31,639.00
Utgifter 18,588.20
Overskudd 13,050.80
   
Saldo pr 1.1.13  4,743.39
Saldo pr 31.12.13 17,794.29
Overskudd 13,050.80

 

2012  
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 22,050.00
Boksalg  2,600.00
Div.inntekter (gaver, renter)  2,101.00
Sum inntekter 26,751.00
   
Gaver, honorarer  1,602.00
Porto, kontorutgifter  3,434.47
Driftsutgifter  2,890.00
Webside 12,875.00
Infomateriell  6,725.00
Innkjøp bøker  2,681.57
Møter, medl.arrangement  1,798.30
Sum utgifter 32,006.34
   
Balanse 2012  
Inntekter 26,751.00
Utgifter 32,006.34
Underskudd - 5,255.34
   
Saldo pr 1.1.12   9,998.33
Saldo pr 31.12.12   4,743.49
Underskudd - 5,255.34

 

2011  
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 18,250.00
Gaver   2,388.00
Renter + oppgjør av konto      118.93
Salg bøker   1,195.00
Sum inntekter 21,951.93
   
Honorarer     517.00
Gaver  1,241.00
Porto, rekvisita  3,671.87
Driftsutgifter  1,110.50
Kontorutstyr  1,597.00
Reiseutgifter styret  
Møter, medl.arrangement  3,147.00
Infomateriell   5,000.00
Webside  2,000.00
Innkjøp bøker     399.00
Sum utgifter 18,683.37
   
Balanse 2011  
Inntekter 21,951.93
Utgifter 18,683.37
Overskudd   3,268.56
   
Saldo pr 1.1.11   6,730.27
Saldo pr 31.12.11  9,998.83
Overskudd  3,268.56