Fra 1.1 til og med 28.3.lå Adopterte mer eller mindre i ro. Fra årsmøtet 28.3 og ut året har det vårt full drift i Adopterte. Det har vært en god tid for organisasjonen.

Adopterte har ved utgangen av året 32 medlemmer.

Styret har fungert bra. Det har vært avholdt to styremøter – 9.5 og 22.10. Telefon/meldinger og mail har vært flittig benyttet utenom ovennevnte møter. Nestleder Lindie M. Landmark har møtt i Adopsjonsutvalget på vegne av Adopterte.